تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1373 
الهیات 
تربیت مدرس قم 
 
دکترا 
1380 
علوم قران و حدیث 
تربیت مدرس تهران 
 
خارج