تکلیف گرایی در نهضت حسینی و نهضت خمینی(ره)
46 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی امام خمینی (ره) و فرهنگ عاشورا سال 1375
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی