مبانی حکومت اسلامی از منظر قرآن
53 بازدید
محل نشر: تحقیقات اسلامی » بهار و تابستان 1381، سال چهاردهم، شماره 1 و 2 و سال پانزدهم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی