ولایت فقیه به روایت آیة الله شیخ محمد هادی معرفت
58 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » زمستان 1386 - شماره 26 » (14 صفحه - از 65 تا 78)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکی از حوزه‌های نظریه‌پردازی آیة‌الله معرفت اندیشه و فقه سیاسی اسلام بوده است. ایشان با توجه به ارتباط شاگردی با حضرت امام و شرکت در دروس ولایت فقیه ایشان در این موضوع همراهیهای زیادی با امام داشته‌اند. در این مقاله سعی شده است موارد اختلاف نظر ایشان با استاد و نوآوریهای ایشان ذکر شود. دیدگاههای ایشان دربارة مبانی ولایت فقیه، دلایل و محدودة اختیارات بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است. واژگان کلیدی: ولایت فقیه، حکومت اسلامی، معرفت.