منشاء مشروعیت دولت در عصر غیبت از دیدگاه قرآن کریم
58 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی مردم سالاری دینی سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی