نگرشی به نظریه صرفه
51 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1374 - شماره 3 » (48 صفحه - از 39 تا 86)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: صرفه یا «باز داشتن خداوند از آوردن مانند قرآن بوسیله مخلوق (جن و انس)» یکی از وجوه اعجاز قرآن است. این نظریه از اوائل قرن سوم تا قرن ششم دارای طرفدارانی بوده است، اما غالب اندیشمندان قرن چهارم تا کنون با آن مخالفت نموده‏اند. در این نوشته ضمن اشاره به خاستگاه این نظریه و تفسیرهای گوناگونی که از آن صورت گرفته است به مجموعه دلایل طرفداران و مخالفانِ صرفه پرداخته شده است. پنج دلیل طرفداران به نقد کشیده و بعضی از دلایل دوازده گانه‏ای که در ابطال این نظریه ذکر شده نیز پذیرفته نشده است؛ در نهایت با توجه به اتقان بعضی از ادله مخالفان صرفه (از جمله منافات این نظریه با اعجاز ذاتی قرآن و منافات با ظواهر آیات تحدی) این دیدگاه پذیرفته نشده است