تغنی به قرآن - گفتاری کوتاه پیرامون روایت: لیس منّا من لم یتغن بالقرآن
44 بازدید
محل نشر: بینات » تابستان 1374 - شماره 6 » (9 صفحه - از 62 تا 70)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی