حکومت در قرآن
42 بازدید
ناشر: تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی