بررسی روایات مهدویت در قرآن و حدیث و کیفیت نشر و تدوین آن در چهار قرن اول هجری
51 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: واحد علوم دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا مختاری