مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی (ره)
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : محمد ملک زاده